אחימאיר 11-13 תל אביב

  • תוספת 48 מרפסות שמש
  • שיפוץ קומת הכניסה וקומת החניון

 

ביצוע 2015

אדריכל הפרויקט – נאווה זרניצקי
פיקוח – מהנדס נועם לנגהם