בוני העיר 5 תל אביב

  • תוספת 24 מרפסות שמש לבניין קיים.
  • כולל שיפוץ לובי ראשי
  • לוביים קומתיים וקומת הכניסה.

 

ביצוע 2014

אדריכל הפרויקט- אילן בר אילן