המרכז הבינתחומי – שער כניסה

ביצוע: תחילת עבודה יוני 2018