פנקס 50 ת”א

  • תחילת ביצוע 1/7/2016
  • שיפוץ חזיתות בניין מגורים קיים כ7000 מ”ר
  • שיקום בטונים, תיקוני פסיפס וצבע פולירואטני על גבי פסיפס
  • פרויקט בניהול חברת עזרה וביצרון
  • מפקח הפרויקט- מהנדס יוני הר טוב
  • מפקח מטעם הדיירים – עמוס מור
  • סיום מתוכנן 12/2016
  • ביצוע 2016