משרדי חביב

גודל: 330 מר

מקום: גבעת שמואל

אדריכל: חגי נגר

פיקוח: אלכס ברג